Home Slovník

Slovník

Čo je to Cron

Cron je program, ktorý beží cez operačný systém (napríklad na servri hostingu) a automatizovane spúšťa v nastavenom časovom intervale nejaký príkaz.

WordPress: slovník pojmov

Slovník pojmov, výrazov a skratiek súvisiacich s WordPress. V tomto slovníku vysvetľujem odborné WordPress termíny v bežnej laickej reči.

Čo je to spam

Spam je nevyžiadaná elektronická komunikácia. Jej cieľom je šírenie reklamy. Je to forma zneužívania elektronickej komunikácie.

Čo je to WordPress téma

Vzhľad a funkcionalitu stránky určuje používaná WordPress téma. Jednotlivé témy sa odlišujú používaným rozložením, funkciami a dizajnom.

Čo je to trackback

Trackback je spätné upozornenie, ktoré sa zašle, ked použijete odkaz na obsah inej stránky. Odkaz sa zobrazí v administrácii tejto stránky.

Čo je to textový editor

Textový editor je jeden z editorov príspevkov používaných vo WordPresse. Upravujete v ňom obsah stránok a článkov pomocou textu s html kódmi.

Čo je to taxonómia

Taxonómia vo WordPresse označuje systém klasifikácie, triedenia a zoskupovania príspevkov a iných dát do usporiadaných kategórií.

Čo je to tag

Tagy sú kľúčové slová, ktoré vystihujú informácie v článku. Je to jedna z taxonómií vo WordPress. Tag sa nazýva aj značka alebo štítok.

Čo je to statická domovská stránka

Statická domovská stránka zobrazuje na hlavnej stránke vášho webu nemenný obsah. Nebude zobrazovať zoznam posledných príspevkov.

Čo sú to revízie

Revízie vo WordPress sú praktickou funkciou, ktorá umožňuje sledovať zmeny obsahu vašej stránky. Revízia sa uloží vždy, keď spravíte zmenu.

Čo sú to shortkódy

Shortkódy sú kódy používané na vytváranie obsahu stránok a článkov. Shortkody vyzerajú ako text. Na stránke sú nahradené obsahom stránky.

Čo je to odberateľ

Odberateľ je jedna z používateľských rolí vo WordPresse. Má najmenej právomocí. Má prístup iba k správe svojho profilu a na nástenku.

Čo je to TinyMCE

TinyMCE je open source editor jazyka html. Vo WordPresse je integrovaný ako súčasť vizuálneho a textového editora.

Čo to je pripnutý príspevok

Pripnutý príspevok je článok, ktorý sa v zozname zobrazí vždy ako prvý. Zobrazí sa na prvom mieste, aj keď to nie je najnovší príspevok.

Čo je to super administrátor

Super administrátor je používateľská rola, ktorú môžete vytvoriť, ak vytvárate sieť pozostávajúcu z niekoľkých webových stránok.

Čo je to permalink

Permalink je hypertextový odkaz stránky alebo článku. Nastavenie permalinku určuje štruktúru URL pre stránky a príspevky na vašej stránke.

Čo je to PHP

PHP je programovací jazyk. Je obľúbeným jazykom pre vývoj webových aplikácií a webových stránok. Využíva ho takmer 40% stránok.

Čo je to pingback

Pingback je typ upozornenia, ktoré pošle WordPress inej internetovej stránke, ak na vašej stránke použijete odkaz na jej obsah.

Čo je to responzívny dizajn

Responzívny dizajn je spôsob vytvárania internetových stránok s ohľadom na veľkosť obrazovky zariadenia, na ktorom sa bude stránka prezerať.

Čo je to stav príspevku

Stav príspevku určuje, či ide o koncept, publikovaný príspevok alebo príspevok čakajúci na schválenie. Upravujeme ho v ponuke okna Publikovať.

Čo je to stránkovanie

Stránkovanie rozdeľuje obsah na viacero stránok. Pomáha pri navigácii návštevníkov webu. WordPress používa štyri typy stránkovania.

Čo je to open source

Open source je softvér s dostupným zdrojovým kódom, uvoľnený pod GNU. Používatelia ho môžu voľne používať, šíriť a upravovať.

Čo je to child theme

Child theme je téma, ktorá prevezme funkcionalitu a vzhľad od témy, ktorú máte nainštalovanú. Zároveň pridáva funkcie k pôvodnej téme.

Čo je to CMS

CMS je skratka pre Content Management System. Označuje rôzne systémy, ktoré umožňujú vytvárať, publikovať a spravovať digitálny obsah.

Čo je to kategória

Kategória je tematický okruh, ktorému sa venujete na vašej stránke. Návštevníkom stránky uľahčuje orientáciu pri vyhľadávaní na stránke.

Čo je to predvolená téma

Predvolená téma je téma, ktorá je aktívna vo WordPresse po jeho prvom spustení. Okrem tejto témy máte k dispozícii ešte dve témy.

Čo je to zhrnutie

Ukážka alebo zhrnutie sa nazýva stručný prehľad obsahu článku na vašom webe. Je to vlastne krátka ukážka toho, o čom článok je.

Čo je to ilustračný obrázok

Ilustračný obrázok je primárny obrázok pre stránku, článok alebo iný obsah webu. Zobrazuje sa v archíve a pri vyhľadávaní.

Čo je to naplánovaný príspevok

Naplánovaný príspevok je príspevok, ktorý je pripravený na publikovanie, avšak ešte nebol publikovaný. Vo zvolený čas sa automaticky uverejní.

Čo je to SEO optimalizácia a ako funguje?

SEO optimalizácia je súhrn metód, pomocou ktorých dostanete vašu stránku na vyššie miesta vo vyhľadávačoch. Zvýši návštevnosť vášho webu.

Čo je to SSL certifikát

SSL certifikát zabezpečuje komunikáciu so servermi. Postará sa o šifrovaný prenos dát medzi počítačom návštevníka stránky a serverom.

Čo sú to možnosti zobrazenia

WordPress ponúka možnosť nastavenia zobrazenia položiek na stránke. Voľby pre možnosti zobrazenia nájdete v pravom hornom rohu stránky.

Čo je to kôš

Vo WordPresse sa odstránené položky premiestnia do koša. Kôš obsahuje položky, ktoré ste vymazali, ale dajú sa opäť obnoviť.

Čo je to slug

Slug je textová časť URL adresy, ktorá označuje článok, stránku, značku alebo kategóriu. Tvorí sa z ich názvov. Zobrazuje sa na konci URL.

Čo je to bočný panel

Bočný panel je stĺpec, ktorý sa nachádza na stránke vedľa hlavného obsahu. Bývajú v ňom zobrazené odkazy na najnovšie príspevky.

Čo je to editor príspevkov

Editor príspevkov vo WordPresse umožňuje upravovať obsah článkov a stránok. Zobrazuje sa na stránke vytvárania a úpravy príspevku.

Čo je to oEmbed

OEmbed je formát, ktorý umožňuje získať obsah z inej webovej stránky na vašu webovú stránku. Vo WordPresse sa oEmbed používa veľmi jednoducho.

Čo je to nadradená téma

Nadradená téma je základná téma, ktorú máte nainštalovanú. Keď k nadradenej téme nainštalujete child theme, preberie od nej vzhľad aj funkcie.

Čo je to formát príspevku

Formát príspevku určuje typ príspevku. Formáty príspevkov sa nastavujú podľa typu obsahu. Zmenou formátu príspevku zmeníte jeho vzhľad.

Čo je to MySQL

MySQL je databázový systém. Je používaný vo viacerých platformách a programovacích jazykoch. Bol uvoľnený ako open source pod licenciou GNU.

Čo je to databáza

Databáza je množina štruktúrovaných dát. Databáza slúži na ukladanie, zoradenie, triedenie a opätovné vyhľadávanie informácií.

Čo je to koncept

Koncept je vytvorená stránka alebo článok, ktorý ste si uložili bez toho, aby ste ho publikovali. Umožňuje článok uložiť a neskôr upraviť.

Čo je to nekonečné posúvanie (Infinite scroll)

Nekonečné posúvanie je typ vytvárania stránok, pri ktorom nie je potrebné pre načítanie ďalšej stránky kliknúť na odkaz pre jej zobrazenie.

Čo je to pätička (footer)

Pätička je názov pre spodnú časť internetovej stránky. Zväčša sa tu nachádza názov stránky, linky hlavnej ponuky menu stránky a kontakt.

Čo sú to médiá

Médiá sú všetky typy obsahu, ktoré ste nahrali na WordPress stránku. Patria sem obrázky, videá, zvukové súbory, dokumenty a PDF súbory.

Kto je to Matt Mullenweg

Matt Mullenweg je americký online podnikateľ. Je generálnym riaditeľom spoločnosti Automattic. Bol spoluvývojárom prvej verzie WordPress.

Čo je to aktualizácia

Aktualizácie pluginov aj WordPressu obsahujú opravy chýb a nové funkcie . Sú vydávané pravidelne, zväčša v rozmedzí niekoľkých týždňov.

Čo je to používateľ

Používateľ je každá registrovaná osoba s vytvoreným účtom prístupu na vašu WordPress stránku. Každý z používateľov má priradenú rolu.

Čo je to WordCamp

WordCamp je stretnutie WordPress komunity zamerané na všetko, čo súvisí s WordPressom. Zúčastňujú sa jej vývojári aj používatelia WordPressu.

Čo je to autor

Autor (author) je jedna z používateľských rolí vo WordPress. Autor môže vytvárať, publikovať, vymazať a upravovať svoje vlastné príspevky.

Čo je to blok

Blok je časť stránky, v rámci ktorej je možné pracovať s textom ako v textovom editore. Z jednotlivých blokov vytvoríte stránku.

Čo je to core (jadro)

Keď poviete core, myslia sa tým súbory, ktoré poháňajú aktuálny WordPress software. Prichádzajú v každom stiahnutí WordPressu.

Čo je to Customizer

Customizer slúži na úpravu vzhľadu stránky. Pomocou neho upravujete vzhľad témy, rozloženie, menu, widgety, hlavičku, farby a podobne.

Čo je to Akismet

Akismet chráni vašu stránku pred spamom. Akismet vyhodnocuje komentáre a filtruje ich. Ak ho chcete používať, musíte ho aktivovať.

Čo je to avatar

Avatar je obrázok, ktorý sa zobrazí vedľa vášho mena. Môžete si vytvoriť globálny avatar. Ľudia si vás tak ľahšie zapamätajú.

Čo je to CSS

CSS je programovací jazyk. Používa sa na vizuálnu štylizáciu webových stránok. Napríklad na definovanie rozloženia stránky a jej farby.

Čo je to e-commerce

E-commerce je nakupovanie alebo predávanie tovaru cez internet. Predávaným a nakupovaným tovarom pritom môžu byť výrobky alebo služby.

Čo je to editor

Editor je jedna z rolí používateľov vo WordPresse. Editor môže vytvárať, upravovať a publikovať vlastné články a vytvorené stránky.

Čo je to export

Funkcia export vo WordPresse umožňuje exportovať obsah stránky do súboru, ktorý bude možné potom importovať na inú WordPress stránku.

Čo je to nástenka

Nástenka je stránka WordPress administrácie, na ktorú sa dostanete po prihlásení. Nájdete tu viacero informácií o aktivite na vašej stránke.

Čo je to hlavička

Hlavička je názov pre vrchnú časť internetovej stránky. Vo väčšine WordPress tém sem môžete umiestniť logo, obrázok a nastaviť farbu.

Čo je to html

HTML je jazyk používaný na vytváranie webových stránok. Je ich základnou súčasťou. Html rozlišuje spôsob zobrazenia informácií nie obsah.

Čo je to Feed

Vo WordPresse feed znamená zväčša RSS zdroj. RSS zdroj je prostriedok pre informovanosť o novinkách rôznych webových stránok.

Čo je to import

Vďaka funkcii import môžete na stránku importovať obsah z iných WordPress stránok. Môžete tiež importovať údaje z iných systémov.

Čo je to JavaScript

JavaScript je programovací jazyk. Zapisuje sa do html kódu. Používa ho takmer každá webová stránka. Funguje vo väčšine prehliadačov.

Čo je to Jetpack

Jetpack je WordPress plugin. Obsahuje niekoľko praktických nástrojov pre vylepšenie vašej stránky. Napríklad rýchlejšie načítavanie stránok.

Čo je to menu

Menu je zoznam odkazov na internetovej stránke, ktorý umožňuje jej návštevníkom zobraziť jej obsah. Pomáha im tiež zorientovať sa na stránke.

Čo je to WordPress multisite

WordPress multisite je skupina viacerých stránok, ktoré majú spoločnú WordPress inštaláciu a hosting. Každá stránka má svoj vlastný obsah.

Čo je to Gutenberg

Gutenberg je nový WordPress editor, ktorý je dostupný od WordPress verzie 5.0. Editor Gutenberg je blokový editor. Pracuje s tzv. blokmi.

Čo je to blog

Blog je internetová stránka, na ktorej nájdete príspevky zoradené podľa dátumu. Človek, ktorý pridáva príspevky na blog, sa nazýva bloger.

Čo je to bbPress

bbPress je plugin, ktorý umožňuje vytvoriť na vašej WordPress stránke diskusné fórum s podfórami, príspevkami a vláknami.

Čo je to cookie

Cookie je dátový súbor, ktorý obsahuje malé množstvo dát. Tieto posiela server prehliadaču, keď prehliadate nejakú internetovú stránku.

Čo je to prispievateľ

Prispievateľ je jedna z rolí používateľov vo WordPress. Prispievateľ má možnosť prezerať a upravovať len vlastné príspevky.

Čo je to vlastný typ príspevku

Vo WordPresse máte viacero nastavených typov príspevkov. Vlastný typ príspevku je taký typ, ktorý nie je vo WordPresse vopred nastavený.

Čo je to GDPR

GDPR je nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov. GDPR nahradilo zákon Európskej únie o ochrane osobných údajov.

Čo je to GNU

GNU alebo GPL (General Public License) je voľne dostupná licencia, ktorú používajú všetky WordPress témy a pluginy.

Čo je to pripojený súbor

Pripojený súbor je súbor, ktorý nahráte na stránku alebo do príspevku, ktorý upravujete. Stane súčasťou príspevku alebo stránky.

Čo sú to štýly editora

Štýly editora slúžia na úpravu vzhľadu obsahu webovej stránky. Vďaka štýlom editora vidíte aj to, ako bude stránka vyzerať.

Čo je to WYSIWYG

WYSIWYG je skratka, ktorej preklad znamená Čo vidíte, to získate. Označuje nástroje umožňujúce vidieť počas práce na stránke konečný vzhľad.

Čo je to visual editor

Visual editor (vizuálny editor) poskytuje pri vytváraní webstránky ukážku toho, ako bude stránka alebo článok vyzerať po publikovaní na webe.

Čo je to WPML

WPML je WordPress plugin na zabezpečenie dostupnosti WordPress stránok vo viacerých jazykoch. Umožňuje spustenie viacjazyčného webu.

Čo je to hosting

Hosting je priestor na serveri, na ktorom je uložená vaša internetová stránka. Tento priestor sa využíva na uloženie všetkých dát webu.

Čo je to Nadácia WordPress

Nadácia WordPress je organizácia, ktorá podporuje open source WordPress. Sústreďuje sa na vytvorenie platformy pre publikovanie na webe.

Čo je to widget

Widgety pridávajú funkcionalitu a obsah do postranných panelov webovej stránky. Widget nájdete aj v pätičke alebo iných častiach stránky.

Čo je to URL

URL (Uniform Resource Locator) je adresa umiestnenia stránky alebo dokumentu na internete. Zvykne sa tiež nazývať webová adresa alebo link.

Čo je to administrátor

Administrátor je jedna z používateľských rolí vo WordPress. Administrátor má zo všetkých používateľských rolí najviac práv.

Čo znamená hlásenie chyba 404

Hlásenie Chyba 404 znamená, že hľadaná stránka neexistuje. Stránka chyby 404 zvyčajne obsahuje aj krátke vysvetlenie, o aký problém sa jedná.

Čo je to administrácia

Administrácia je panel nástrojov pre vytvorenie a správu WordPress stránky. Na stánku administrácie sa dostanete po prihlásení do WordPress.

Čo sú to nastavenia

Nastavenia sú súbor nástrojov v administrácii WordPress stránky. Pomocou funkcie Nastavenia nastavujete väčšinu predvolieb stránky.

Čo je to šablóna stránky

Šablóna stránky (z anglického Page template) je šablóna, ktorá zobrazuje vložené informácie inak ako bežná stránka vašej WordPress témy. 
🎁 BLACK FRIDAY ZĽAVY 🎁