Čo je to antivírus (a ako nás chráni)?

Antivírusová ochrana je nevyhnutnou súčasťou každého zariadenia, ktoré v dnešnej dobe využívame. 

Či už ide o počítač, smartfón alebo tablet, bez antivírusu by sme nemohli inštalovať na svoje zariadenia bezpečne nič. 

Antivírusy nás chránia pred nebezpečnými softwarmi, hackermi ako aj bránia krádeži osobných informácii na internete. 

V tomto článku sme si preto pre vás pripravili všetko, čo potrebujete o antivírusoch vedieť ako aj ktoré z nich sa oplatí využívať.

Čo je to antivírus? 

Antivírus (v ang. skratke “AV”) je softvér ktorý detekuje škodlivé programy, chráni užívateľské zariadenia a neutralizuje kybernetické hrozby ako sú napr. malware, ransomware, vírus a pod. 

V súčasnej dobe existuje nespočetné množstvo antivírusových programov, ktoré sa snažia rôznymi spôsobmi chrániť informácie užívateľov bezpečnostnými technikami. 

Antivírusové softvéry sa môžu líšiť v rôznych bezpečnostných prvkov, veľkosťou vírusových databáz, cenami či dokonca počtom pravidelných aktualizácii softvéru. 

V minulosti (resp. v 90. rokov minulého storočia) fungovalo len pár antivírusových programov (ako napr. Atari ST, UVK, McAfee a pod.) a to na báze tzv. “detekčných reťazcov”, ktoré v podstate slúžili len ako zoznamy s popisom známych vírusov. 

Vďaka týmto reťazcom tak bolo možné detekovať potenciálne hrozby a odstrániť ich zo zariadenia. 

V dnešnej dobe však s narastajúcim počtom rôznych typov vírusov sa museli začať využívať ďalšie techniky na detekciu škodlivého softvéru. Vďaka tomu sú teraz antivírusy podstatne robustnejšie a pokrývajú rôzne časti užívateľského života na zariadení (ako napr. ochrana vo web browseroch, VPN, skenovanie stiahnutých súborov, mailová ochrana a pod.).

Ako antivírus funguje? 

Antivírusový softvér využíva rôzne technológie, vďaka ktorým detekuje potenciálne kybernetické hrozby. Vo svojej podstate sa každý antivírus snaží: 

 • Pravidelne kontrolovať potenciálne nebezpečné programy
 • Skenovať a detekovať stiahnuté súbory
 • Odstrániť alebo izolovať škodlivé programy

Princíp fungovania antivírusového programu sa môžete dozvedieť v tomto videu:

Typy kybernetických hrozieb

V dnešnej modernej dobe existuje nespočetné množstvo kybernetických hrozieb, ktoré môžu uškodiť užívateľovi a v rôznych formách. Medzi najznámejšie hrozby, pred ktorými vás môže antivírusový softvér ochrániť sú: 

1. Malware – všeobecný pojem, ktorý pokrýva rôzne typy kybernetických hrozieb a programov. Vo svojej podstate sa snaží malware dostať do zariadenia bez toho, aby to užívateľ schválil alebo o tom vedel. Účel malwaru môže byť rôzny – od krádeže citlivých a osobných údajov, cez krádež identity alebo proste poškodenie zariadenia a programov v ňom. 

Medzi známe formy malwarov patria napríklad:

 • počítačové “červy”: Jednoduchý program, ktorý sa takpovediac “rozmnožuje”, resp. duplikuje svoj obsah a snaží sa preťažiť dané zariadenie či sieť svojou veľkosťou.
 • Trójsky kôň: Malware, ktorý sa maskuje ako legitímny a neškodný program. Tento software po nainštalovaní dokáže dať plnú kontrolu nad zariadením do rúk hackerom. 

2. Spyware – program, ktorý infikuje zariadenie a nenápadne zbiera informácie o užívateľovi (ako napr. informácie o bankovom účte, kreditnej karte a pod.). Azda najpopulárnejším typom spywaru je tzv. “keylogger”, ktorý nahráva a odosiela hackerom každé stlačenie klávesnice, ktoré užívateľ spraví. 

3 Adware – adware je skrytý program na zariadení, ktorý zobrazuje užívateľovi rôzne formy reklamy a monitoruje jeho správanie v online prostredí. Vďaka tomu môžu tak rôzne firmy precízne zacieliť užívateľa a nepriamo ho “donútiť” k určitej transakcii za produkt alebo službu. 

4. Ransomware – vírus, ktorý takpovediac uzamkne zariadenie a neodblokuje ho, kým užívateľ nezaplatí určitý finančný obnos, resp. “výkupné” hackerovi. 

5. Online podvody – ide o rôzne podvodné techniky, metódy a postupy, ktorých cieľom je skrátka “vymámiť” od užívateľa osobné informácie či finančné prostriedky. Vo všeobecnosti môže ísť o typy podvodov ako sú napríklad:

 • Phishing – podvodné emailové správy, ktoré obsahujú škodlivé prílohy alebo vedú užívateľa na nebezpečné weby či k škodlivému obsahu na stiahnutie. 
 • Pharming –  podobne ako “phishing” metóda, pharming sa snaží dostať užívateľa na nebezpečný web avšak s tým rozdielom, že namiesto podvodných správ infikuje zariadenie kódom, ktorý následne nechcene premiestni užívateľa k škodlivému obsahu. 

6. Vírus – hoci ide o pojem, ktorý sa často používa na označenie akejkoľvek kybernetickej hrozby a programu, vírus ako taký je v podstate kus kódu, ktorý sa pripúta k nejakému súboru alebo programu a znehodnotí jeho dáta či poškodí celkový program. 

7. Spoofing – spoofing nastane vtedy, keď sa hacker snaží predstierať, že je niekto iný (napr. technická podpora, rodinný člen či známy) za účelom získania informácii o užívateľovi. Vďaka takejto krádeži informácii sa následne môžu hackeri dostať do zariadenia či do emailovej schránky a infikovať súbory škodlivým malwarom. 

Ako antivírus detekuje kybernetické hrozby? 

Ako sme už spomínali vyššie, antivírusový softvér využíva rôzne technológie a postupy, vďaka ktorým sa snaží zabrániť nebezpečným programom infikovať zariadenia: 

 • Malwarová databáza: každý poskytovateľ antivírusovej ochrany má svoju vlastnú databázu známych malwarov, ktoré používa na detekovanie hrozieb v zariadení. Antivírus v zásade vždy porovná potenciálne škodlivý obsah so svojou databázou a tak dokáže okamžite rozpoznať to, či ide o vírus alebo nie. 
 • Behaviorálna detekcia: V dnešnej dobe využíva túto techniku väčšina antivírusových programov. Antivírus v zásade skenuje akýkoľvek kód, ktorý by mohol spraviť zmeny na zariadení bez toho, aby to užívateľ sám a dobrovoľne schválil. Vďaka tomu vás môže antivírus okamžite upozorniť na nečakanú zmenu v takom programe, ktorý sa správa podozrivo. 
 • Heuristické skenovanie: Ide o typ skenovania, ktorý detekuje tzv. “polymorfné vírusy” – programy a kódy, ktoré sa pravidelne menia tak, aby nemohli byť detekované. 
 • Machine learning: Ide v zásade o “učenie” antivírusového programu za účelom rozpoznania a detekovania vzorocov v škodlivých programoch. 
 • Skenovanie pamäte: Skenovanie potenciálnych hrozieb, ktoré už boli stiahnuté do zariadenia. 
 • Sandbox: Účinná metóda na rozpoznávanie škodlivého obsahu – antivírus v podstate izoluje potenciálne škodlivý obsah od zvyšku zariadenia a najprv ho otestuje a zanalyzuje. Vďaka tomu je zariadenie chránené pred daným vírusom skôr, ako ho užívateľ spustí sám. 

Aké sú výhody antivírusového softvéru? 

Antivírusový softvér vás v podstate dokáže ochrániť pred väčšinou kybernetických hrozieb, ktoré sme si vymenovali vyššie. 

Každý antivírusový program sa snaží detekovať hrozby skôr, ako sa dostanú do zariadenia, prípadne ich izolovať a odstrániť aj po inštalácii.. 

Medzi základné funkcie (takmer) každého antivírusu patria: 

 • Skenovanie proti malwarom – samozrejmosťou každého antivírusu je v prvom rade kontrola a ochrana zariadenia pred vírusmi. 
 • Ochrana proti spamu – ide v zásade o ochranu pred nechcenými správami či nevyžiadanými reklamami. 
 • Ochrana proti krádeži identity – antivírus dokáže ochrániť vaše citlivé informácie pred hackermi. 
 • Skenovanie externých súborov – antivírusové programy neskenujú len obsah, ktorý je už vo vašom zariadení ale skenuje i súbory, ktoré sa nachádzajú mimo neho (napr. USB, hard disky, pripojenia iných zariadení a pod.).
 • Firewall ochrana – väčšina antivírusov má aj svoj vlastný firewall, ktorý automaticky prijíma alebo odmieta prichádzajúce súbory. 
 • Webová ochrana – ide o ochranu užívateľa, ktorá mu zabráni navštíviť podozrivé web stránky. 
 • Rodičovská kontrola – veľa poskytovateľov antivírusovej ochrany ponúka rodičom aj možnosť kontrolovať aktivitu detí v online prostredí a zabrániť im navštíviť nevhodné web stránky či stiahnuť škodlivý obsah do svojho zariadenia. 
 • Ochrana hesla – niektorý poskytovatelia ponúkajú aj tzv. “trezor”, kde si môžete bezpečne uložiť svoje dôležité heslá a údaje a ktoré budú v bezpečí pred škodlivými vírusmi. 

💡 Poznámka: Hoci antivírus by mal byť pre každého užívateľa samozrejmosťou, má aj pár nevýhod (nanešťastie): 

 • Nedostatočná ochrana – hoci každý antivírus ponúka určitý stupeň ochrany, je nutné podotknúť že ani ten najlepší antivírus vás nedokáže 100% ochrániť pred každou hrozbou na internete. 
 • Falošná detekcia – v určitých prípadoch môže antivírusový softvér chybne označiť nejaký súbor alebo program za nebezpečný. Často sa stáva, že vás antivírus upozorní na hrozbu a zablokuje vám prístup k danému súboru aj napriek tomu, že ide o neškodný program. 
 • Blokovanie aktualizácii – antivírus môže taktiež zabrániť aktualizáciám systémov, ktoré budete v danom momente potrebovať. V takom prípade je najlepšie dočasne vypnúť antivírus a jeho firewall, a spustiť ho až po celkovej aktualizácii. 
 • Spomalenie systému – hoci antivírusové programy bežia v tichosti v pozadí vášho operačného systému, často sa stáva že spotrebujú veľké množstvo zdrojov zariadenia (najmä pri komplexných skenoch) a spomalia jeho výkon. 

Ako vyberať antivírusový softvér? 

Pri výbere toho “správneho” antivírusového programu je nutné brať do úvahy niekoľko vecí. V závislosti od toho, akú veľkú ochranu a aké údaje potrebujete zabezpečiť pred onlina hrozbami by ste sa mali pozrieť na: 

 • Skenovacie možnosti – každý dobrý antivírus by mal ponúkať hneď niekoľko druhov skenovania, vrátane manuálneho skenu. V praxi to znamená, že by ste mali mať možnosť si sami nastaviť kedy chcete vykonať sken zariadenia, nastavovať jeho pravidelnú kontrolu ako aj určovať hĺbku skenu. 
 • Miera detekcie – základnou funkciou antivírusu je schopnosť detekovať kybernetické hrozby. Z toho dôvodu by ste sa mali pozrieť na kvalitu a množstvo detekovaných vírusov, ktoré jednotlivé antivírusy dokázali a dokážu rozpoznať na zariadení. Mieru detekcie si môžete pozrieť a porovnať na viacerých webstránkach (ako napr. cez av-comparatives) a tak získať celkový prehľad o výkonnosti každého antivírusového softvéru. 
 • Extra bezpečnostné prvky – pri výbere antivírusového programu určite oceníte aj extra funkcie, ktoré s jeho kúpou prichádzajú ako napr. VPN ochrana, manažér hesiel, rodičovská kontrola a pod. 
 • Rýchlosť a výkon – hoci sa spomaleniu vášho systému po inštalácii antivírusu jednoducho nevyhnete, určite by ste si mali aspoň pozrieť a porovnať do akej miery antivírusové programy zaťažia výkon vášho počítača alebo smartfónu. 
 • Cena – tak ako pri každom produkte či službe, cena môže byť pre vás finálnym prvkom, ktorý pri výbere antivírusu bude rozhodovať. Cena antivírusov je naozaj široká, od bezplatných antivírusov cez pár eurové platby mesačne až po ceny, ktoré sa môžu pohybovať v stovkách eur (v závislosti od balíka, ktorý si zakúpite). 

Ako nainštalovať antivírusový program? 

Inštalácia antivírusového programu sa môže líšiť v závislosti od zariadenia, na ktoré ho chcete nainštalovať, od operačného systému, ako aj od samotného poskytovateľa antivírusu. V praxi by ste však mali nainštalovať váš antivírus kdekoľvek nasledujúcim postupom: 

 1. Skontrolujte si zariadenie a stiahnite antivírus – tento krok sa líši pri každom zariadení a operačnom systéme. Napríklad pri Windows zariadeniach si môžete stiahnuť antivírus priamo u výrobcu, prípadne cez Microsoft Store. Naopak pri iPhone zariadeniach môžete cez apple obchod, prípadne antivírus nebudete musieť inštalovať vôbec. 
 2. Spustite inštaláciu – riaďte sa krokmi výrobcu a vaším operačným systémom – skrátka tak ako keby ste inštalovali akýkoľvek iný software alebo aplikáciu do vášho zariadenia. 
 3. Nastavte antivírus – v prípade potreby budete musieť vykonať pár nastavení v antivírusovom programe pri optimalizáciu jeho výkonu (ako napr. spustenie a kalibrácia firewallu, frekvencia aktualizácii, skenovacie možnosti a pod.). 

Najlepšie antivírusové softvéry 

AvastMcAfee
AVGNorton
AviraEset
KasperskyMC Defender
BitdefenderMalwarebytes

1. Avast 

avast

Avast je jeden z najpopulárnejších antivírusových softvérov, ktorý ponúka svoje služby kompletne zadarmo. 

Ide o gigantický antivírus, ktorý vyhral cenu za najlepšiu ochranu proti vírusom v roku 2022. 

Tento antivírusový program ponúka 6 vrstiev bezpečnosti spolu s Wi-Fi ochranou, VPN, ako aj detekciu a ochranu proti ransomware útokom. 

Inštalácia Avast antivírusu je veľmi jednoduchá (a hlavne zadarmo) – po spustení vás tento program dokáže chrániť 24 hodín denne, sedem dní v týždni. 

2. AVG

avg

AVG je ďalší bezplatný antivírus, ktorému dôverujú dokonca aj odborníci na ochranu voči kybernetickým útokom. 

Tento antivírusový program ponúka bezpečnú ochranu voči vírusom, hackerom ako aj zabezpečuje ochranu vašim súkromným údajom spolu s ochranou webkamier, ransomwarom a pod. 

AVG je možné si nainštalovať nie len na počítač ale aj na android smartfóny, vďaka čomu si dokážete ochrániť každé jedno zariadenie v domácnosti. 

Mimo základných bezpečnostných opatrení ponúka AVG aj neprelomiteľnú VPN, čím si môžete uchovať vaše citlivé informácie na internete bez akýchkoľvek problémov. 

3. Avira

avira

Avira je známa kyberbezpečnostná značka, populárna najmä vďaka svojmu antivírusovému programu Avira Free Security. 

Tento antivírus poskytuje dokonalú ochranu proti online podvodom, krádeži identity či dokonca proti finančným zločinom. 

Okrem toho ponúka v rámci online aktivít užívateľa aj bezplatné VPN služby, vďaka čomu môžete surfovať na internete bezpečne a anonymne. 

Zaujímavosťou Avira antivírusu je aj schopnosť optimalizovať svoj výkon, čo sa hodí najmä pri menej výkonných zariadeniach s obmedzenou pamäťou alebo slabou batériou. 

4. Kaspersky

kaspersky

Kaspersky je kyber bezpečnostné riešenie ako pre domácnosti, tak aj pre veľké firmy. 

Tento antivírus je možné nainštalovať takmer na akékoľvek zariadenie a operačný softvér. Je kompatibilný s: 

 • Windows 
 • macOS
 • Android
 • iOS

Hoci Kaspersky nie je tak úplne zdarma, ponúka v rámci svojich služieb bezplatnú skúšobnú verziu, s ktorou si môžete antivírus otestovať a rozhodnúť či je pre vás ten pravý. 

5. Bitdefender

bitdefender

Bitdefender je globálny líder v kyberbezpečnosti, ktorý chráni užívateľov už od roku 2001. 

Tento antivírusový program ponúka riešenie pre domácnosti aj pre väčšie biznisy, vďaka čomu si každý dokáže prísť na svoje. 

Podobne ako aj iné antivírusy, Bitdefender je kompatibilný s Windows, macOS, iOS a aj s android zariadeniami. 

V rámci svojich služieb ponúka tento antivírus: 

 • kompletnú antivírovú ochranu
 • Neobmedzené VPN 
 • Manažment a ochranu hesiel
 • Ochranu proti krádeži identity 

6. McAfee

mcafee

McAfee je all-in-one riešenie ktoré poskytuje antivírusovú ochranu užívateľom hneď v niekoľkých bezpečnostných kategóriách. 

Či už ide o finančnú bezpečnosť, skenovanie zariadení alebo ochranu hesiel, McAfee určite dokáže vyhovieť vaším štandardom. 

Mimo základnej ochrany ponúka McAfee aj VPN spolu monitorovaním identity, online čistením a mnoho ďalších extra funkcii. 

Hoci nejde o bezplatný antivírusový program, dokážete v ňom nájsť rôzne balíky s rozumnými cenami. 

7. Norton

norton

Norton je celosvetovo populárny antivírus, ktorý v súčasnosti využívajú milióny ľudí. 

Ide o veľmi jednoduché a užívateľsky-príjemné riešenie ochrany, ktoré vás ochráni pred rôznymi kybernetickými hrozbami na internete. 

Tento antivírus pokrýva rôzne druhy hrozieb ako sú napríklad:

 • Malware
 • Ransomware
 • Vírus 
 • Krádeže identity

Pri vyšších cenových balíkoch dostanete taktiež rôzne zaujímavé extra funkcie ako sú napríklad rodičovská ochrana, monitorovanie dark webu, password manažéra či dokonca VPN ochranu. 

8. Eset 

eset

Eset azda ani netreba veľmi predstavovať – ide o populárny antivírus, ktorý tu je s nami už pekných pár rokov. 

Tento antivírusový poskytovateľ ponúka bezpečnostné riešenia pre domácnosti, malé firmy ale aj pre veľké firemné segmenty. 

Nech už vykonáte akúkoľvek online akciu, Eset vás dokáže pokryť vo všetkom, od online nákupoch, cez bankovníctvo ako aj ochranu akéhokoľvek zariadenia. 

Eset ponúka niekoľko cenových balíkov avšak v prípade potreby si ho môžete vyskúšať na 30 dní úplne zadarmo. 

9. Microsoft Defender

microsoft defender

Microsoft Defender poznáme asi všetci – ide o jednoduchú ochranu pred škodlivými kybernetickými hrozbami, ktorú máte automaticky nainštalovanú na vašich windows zariadeniach. 

Nakoľko je Microsoft Defender zadarmo, môžete ho mať spustený a využívať okamžite a kdekoľvek. V prípade potreby ponúka Windows bezpečnostné ochrany aj pre väčšie podniky. 

Ako antivírus pokrýva všetko čo na ochranu v praxi potrebujete – od skenovania zariadenia cez karanténne prevencie až po odstránenie vírusov, ktoré sa vo vašom počítači mohli nachádzať. 

10. Malwarebytes

Malwarebytes

Malwarebytes je anti-malwarový softvér, ktorý funguje už od roku 2006. 

Ide o jednoduchú antivírusovú ochranu, ktorú je možné nainštalovať na Windows, macOS, ChromeOS, Android a na iOS. 

Malwarebytes spolu so základnou antivirusovou ochranou ponúka aj niekoľko zaujímavých funkcii ako sú napríklad VPN, Browser strážca, ochranu voči spam reklamám či blokovanie nebezpečných web stránok. 

Okrem zaujímavých cenových balíčkov si môžete vyskúšať a stiahnuť tento antivírus aj úplne zadarmo. 

Najčastejšie kladené otázky 

1. Čo je to antivírus a ako funguje? 

Antivírus je softvér ktorý hľadá, eliminuje a blokuje škodlivé programy v zariadení alebo online a tak chráni užívateľov pred rôznymi kybernetickými hrozbami ako sú napr. malware, ransomware, vírus a pod. 

2. Ktoré antivírusové programy sú najlepšie? 

Existuje veľa kvalitných antivírusových riešení – v závislosti od toho akú veľkú ochranu na vašich zariadeniach potrebujete. Medzi populárne antivírusy patria napríklad Avast, Eset, AVG, Norton, Avira, Bitdefender a pod. 

3. Oplatí sa zaplatiť za antivírusový program? 

Antivírusový program je nevyhnutný prvok v akomkoľvek zariadeni, či už ide o PC, smartfón alebo tablet. Hoci bezplatné antivírusy ponúkajú veľmi dobrú ochranu, často vás nedokážu ochrániť pred všetkými kybernetickými hrozbami. Pre najvyššiu bezpečnosť je preto vhodné využiť platené antivírusy, ktoré pokrývajú širšie spektrum hrozieb a dokážu eliminovať aj veľmi sofitikovaný malware. 

4. Podľa čoho vyberať antivírusový program? 

Pri výbere dobrého antivírusového programu by ste mali brať do úvahy hneď niekoľko faktorov ako sú napríklad: miera detekcie antivírusu, skenovacie možnosti, extra funkcie, zaťaženie zariadenie po inštalácii antivírusu ako aj konečnú cenu za antivírus.

🤷‍♂️ Neviete si rady? Pozrite si služby, ktoré vieme zabezpečiť.
Pomohol vám tento článok? Podporte nás 🧡
WordPress Návod v PDF

VLOŽIŤ KOMENTÁR

Please enter your comment!
Please enter your name here