Home Tags Product categories

Tag: product categories

Kategórie produktov vo WooCommerce

Produkty v e-shope môžete zoskupovať do kategórii. Kategórie produktov pridávate pomocou nástrojov na stránke pre pridanie nového produktu.
DIVI -> 10% ZĽAVA 🔖