Multisite

Čo je WordPress multisite

Multisite inštalácia WordPress môže byť vašim najlepším priateľom ale aj najhorším nepriateľom. Kedy ju použiť a kedy sa jej vyhnúť?

Od verzie 3.0 môžete premeniť akúkoľvek vašu stránku na WordPress Multisite, teda na sieť viacerých stránok spravovaných z jednej inštalácie. Je to nástupca WordPress MU (ak v súčasnosti používate tento druh inštalácie nemusíte absolvovať kroky uvedené nižšie, ale vašu stránku klasicky aktualizujete na novšiu verziu a vykonáte požadované zmeny v súbore […]