Bezpečnosť

Bezpečnostné chyby, záplaty, opravy, odhalenia

V module NextGen Gallery sa vo verzii 2.0.77 nachádza chyba, vďaka ktorej môže útočník získať kontrolu nad celou stránkou. Ak ste ešte neaktualizovali, odporúčame čím skôr aktualizovať na verziu 2.0.79. Podrobnejšie je táto chyba popísaná v článku https://www.nettitude.co.uk/crsf-and-unsafe-arbitrary-file-upload-in-nextgen-gallery-plugin-for-wordpress/

Druhá opravná verzia pre WordPress 3.5 rieši 12 chýb. Jedná sa najmä o zlepšenie bezpečnosti, preto ho odporúčame nainštalovať čím skôr. Bezpečnostný WordPress tím opravil 7 bezpečnostných nedostatkov a celkovo vylepšil bezpečnosť aplikácie. Blokovanie falošných dotazov na strane servera, ktoré mohli potenciálne umožniť útočníkovi získať kontrolu nad stránkou, Prispievateľom bolo zamedzené […]

WordPress 3.5.1 opravuje 35 chýb, ktoré vyšli na povrch po vydaní verzie 3.5. Taktiež je to bezpečnostné vydanie pre všetky predošlé WordPress verzie. Celý zoznam nájdete vo výpise tiketov a v changelogu. Spomenieme si aspoň tie najdôležitejšie: Editor: Občas boli isté HTML elementy náhodne odstránené alebo pozmenené. Media: Opravený čiastočný problém […]

Na verziu 3.4.2 sa dporúča aktualizovať zo všetkých predošlých vydaní. Od vydania bol WordPress 3.4 stiahnutý už skoro 15 miliónov krát. Teraz bolo identifikovaných a opravených niekoľko nepríjemných chýb medzi ktoré patrí: Opravené nesprávne zobrazovanie administrátorského rozhrania v starších prehliadačoch. Odstránený problém kedy správne nefungoval náhľad témy alebo sa nezobrazoval náhľadový […]