Snippety – malí veľkí pomocníci

2

Malé kúsky kódu, rozširujúce funkčnosť WordPress. Tak by sa jednou vetou dali charakterizovať snippety. Že túto úlohu plnia aj moduly? Iste, svojou povahou sú veľmi podobné, o jedinečnosti snippetov však rozhodujú dva zásadné faktory:  nevyžadujú inštaláciu a vďaka minimálnemu objemu nezaťažujú server.

Ako pracovať s WordPress snippetmi?

Najbežnejšou lokalitou pre uloženie snippetov je súbor functions.php v aktívnej téme, rovnako užitočné môžu byť pri globálnom použití v rámci súboru wp-config.php. Stačí otvoriť textový editor a pridať príslušný kód do týchto súborov. Istou nevýhodou ručného vkladania snippetov je ich prepojenie s práve aktivovanou témou okrem vyššie uvedenej výnimky s wp-config.php.

Riešením je modul Code Snippets, ktorý pôsobí systémovo a v pohodlí administračného prostredia ponúka okrem obligátneho pridávania, úpravy, vymazávania vlastných kódov takisto ich zálohu prostredníctvom XML súboru. Jednotlivé snippety je možné aktivovať a vypínať podľa potreby, Code Snippets je použiteľný aj pre Multisite inštaláciu a bonusom pre vás určite bude slovenský preklad tohoto modulu.

WordPress snippety v praxi

S rastúcou popularitou WordPress stúpa aj počet zaujímavých snippetov. Nasledujúci výber je ukážkou z množstva užitočných riešení, niekoľko odkazov na iné zdroje nájdete v závere článku.

Týmto snippetom odoberieme označenie WP verzie z hlavičky stránky

function remove_wp_version() {
return '';
}
add_filter('the_generator', 'remove_wp_version');

 

Do hlavičky vložíme jQuery z Google Apis

if( !is_admin() ){
 wp_deregister_script('jquery');
 wp_register_script('jquery', ("http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"), false, '');
 wp_enqueue_script('jquery');
}

alebo font s podporou slovenskej diakritiky z Google Fonts

function load_fonts() {
 wp_register_style ('googleFonts', 'http://fonts.googleapis.com/css?family=News+Cycle&subset=latin,latin-ext');
 wp_enqueue_style( 'googleFonts');
}
add_action('wp_print_styles', 'load_fonts');

 

Vypneme zobrazenie admin baru pre všetkých používateľov okrem administrátorov

if (!current_user_can('administrator')):
 show_admin_bar(false);
endif;

 

Upravíme informácie o používateľovi v jeho profile

function new_contactmethods( $contactmethods ) {
 $contactmethods['twitter'] = 'Twitter'; // pridame Twitter
 $contactmethods['facebook'] = 'Facebook'; // pridame Facebook
 unset($contactmethods['yim']); // odoberieme Yahoo IM
 unset($contactmethods['aim']); // odoberieme AIM
 unset($contactmethods['jabber']); // odoberieme Jabber
 return $contactmethods;
}
add_filter('user_contactmethods','new_contactmethods',10,1);

 

Odoberieme prednastavené WordPress widgety

function unregister_default_widgets() {
 unregister_widget('WP_Widget_Pages');
 unregister_widget('WP_Widget_Calendar');
 unregister_widget('WP_Widget_Archives');
 unregister_widget('WP_Widget_Links');
 unregister_widget('WP_Widget_Meta');
 unregister_widget('WP_Widget_Search');
 unregister_widget('WP_Widget_Text');
 unregister_widget('WP_Widget_Categories');
 unregister_widget('WP_Widget_Recent_Posts');
 unregister_widget('WP_Widget_Recent_Comments');
 unregister_widget('WP_Widget_RSS');
 unregister_widget('WP_Widget_Tag_Cloud');
 unregister_widget('WP_Nav_Menu_Widget');
 unregister_widget('Twenty_Eleven_Ephemera_Widget');
}
add_action('widgets_init', 'unregister_default_widgets', 11);

 

Zakážeme použitie vizuálneho editora

add_filter('user_can_richedit' , create_function('' , 'return false;') , 50);

 

Zvolíme vlastnú dĺžku výpisu príspevkov

 
custom_excerpt_length($length) {
 return 100;
}
add_filter('excerpt_length', 'custom_excerpt_length');

 

Zmeníme presmerovanie po prihlásení používateľa

add_action('login_form', 'redirect_after_login');
 function redirect_after_login() {
 global $redirect_to;
 if (!isset($_GET['redirect_to'])) {
 $redirect_to = get_option('siteurl'); // presmerujeme na homepage
 }
}

 

Autorovi povolíme 7 dní možnosť úpravy už publikovaného príspevku

function stop_post_editing_filter( $capauser, $capask, $param){
 global $wpdb;
 $post = get_post( $param[2] );
 if( $post->post_status == 'publish' ){
   // obmedzenie bude platit pre rolu Autor
   if( $capauser['author'] == 1 ){
    if( ( $param[0] == "edit_post") || ( $param[0] == "delete_post" ) ) {
     $post_time_unix = strtotime( str_replace('-', ':', $post->post_date ) );
     $current_time_unix = time();
     $diff = $current_time_unix - $post_time_unix;
     $hours_after_publication = floor( $diff / 60 / 60 );
     // po 168 hodinach od publikovania bude automaticky vypnuta moznost dalsej upravy prispevku
     if( $hours_after_publication >= 168 ){
      foreach( (array) $capask as $capasuppr) {
       if ( array_key_exists($capasuppr, $capauser) ) {
        $capauser[$capasuppr] = 0;
       }
      }
     }
    }
   }
 }
 return $capauser;
}
add_filter('user_has_cap', 'stop_post_editing_filter', 100, 3 );

 

Nastavíme interval automatického uloženia príspevku na 10 minút – 60 sekúnd x 10 (v súbore wp-config.php)

define('AUTOSAVE_INTERVAL', 600);

 

Vypneme ukladanie revízií príspevkov (v súbore wp-config.php)

define('WP_POST_REVISIONS', false);

 

Alebo nastavíme limit počtu revízií príspevkov na 5

define('WP_POST_REVISIONS', 5)

 

Každých 5 dní automaticky vyprázdnime kôš (v súbore wp-config.php)

define('EMPTY_TRASH_DAYS', 5 );

 

Vložíme odkaz na úpravu príspevku (napr. v súboroch single.php alebo page.php)

<?php edit_post_link ('Upraviť príspevok'); ?>

 

Najznámejšie zdroje WordPress snippetov

WPsnipp.com

WP-snippets.com

WPfunction.me

Zálohujte, zálohujte, zálohujte!

Murpyho zákon hovorí jasne: čím väčšia chyba v kóde je, tým neočakávanejším spôsobom sa prejaví. Ak sa chcete vyhnúť prípadným komplikáciám, nezabudnite urobiť zálohu upravovaného súboru a databázy.

Vytvorili ste svoje vlastné snippety alebo ste nejaké zaujímavé objavili pri potulkách internetom? Napíšte nám o tom do komentárov.

 

🤷‍♂️ Neviete si rady? Pozrite si služby, ktoré vieme zabezpečiť.
Pomohol vám tento článok? Podporte nás 🧡
WordPress Návod v PDF

2 Komentáre

VLOŽIŤ KOMENTÁR

Please enter your comment!
Please enter your name here