Návody

Od verzie 3.0 môžete premeniť akúkoľvek vašu stránku na WordPress Multisite, teda na sieť viacerých stránok spravovaných z jednej inštalácie. Je to nástupca WordPress MU (ak v súčasnosti používate tento druh inštalácie nemusíte absolvovať kroky uvedené nižšie, ale vašu stránku klasicky aktualizujete na novšiu verziu a vykonáte požadované zmeny v súbore […]

Veľa vývojárov tém a modulov stále plne nevyužíva potenciál ladiacich nástrojov vo WordPress. Predstavíme tu päť spôsobov, ktoré vám pomôžu jednoducho nájsť prípadné chyby a optimalizovať kód. WP_DEBUG Keď zadefinujete define( ‚WP_DEBUG‘, true ); vo wp-config.php (stačí false vymeniť za true), uvidíte nielen chybové hlásenia pre PHP, ale tiež správy týkajúce […]